Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy


1.1. Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.


1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.


1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost CORRECT INVEST  S.R., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 - Strašnice, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108836, IČ:  27367967, DIČ:  CZ27367967, e-mail: mailto:correctinvest@correctinvest.cz, mailto:shop@fishingstar.cz, mailto:fishingstar@fishingstar.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,  nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,  není to však Vaší povinností.
1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).


Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a)  pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a)  zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Převzetí zboží


Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny:  CORRECT INVEST  s.r.o., ( prodejna rybářských potřeb FISHING STAR ) Všetatská 37/13, 277 32 Čečelice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží


Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží


Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 

Oznámení o odstoupení od smlouvy
 

Adresát:

CORRECT INVEST, s.r.o.
( IČ:  27367967  DIČ:  CZ27367967 )
Na Výsluní 201/13
100 00 Praha 10 – Strašnice
_________________________________________________________
( provozovna:  Všetatská 37/13, 277 32 Čečelice )
 
Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:        
    

 

Číslo objednávky:
Datum objednání zboží:
Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):
Vaše jméno a příjmení:    
Vaše adresa:    
Telefon, e-mail:

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:  ………………………………………………………….

Datum:
_____________________________________________________________________________

* Nehodící škrtněte

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.