Plynové kartuše Coleman - podrobné informace

Orientační informace o vydatnosti kartuší s vařiči Coleman

Velká kartuše typ 500 (440 g) vystačí většinou tak na týden, středně veliká kartuše typ 250 (220 g) na víkend a nejmenší model typ 100 (97 g) přibližně na den lehkého vaření (čaj, káva, ohřev jídla...) pro 1 -2 osoby.

Vliv plynové směsi a okolních podmínek

Z fyziky víme, že skupenství látek závisí na teplotě a tlaku. V bombičce vařiče je vlastně kapalina, neboť použité plyny jsou při daném vnitřním tlaku v kapalném skupenství.
Při odběru z kartuše se zkapalněný topný plyn zplyňuje a dochází k nárůstu jeho objemu (až 270x). Průběh zplyňování závisí kromě teploty a tlaku okolí i na teplotě náplně a intenzitě odběru. Protože propan má bod varu vztažený k hladině moře 43 °C a butan -5 °C (někdy přidávaný izobutan pak -11 °C), každý plyn se chová trochu jinak. Situace se navíc mění s přibývající výškou a zmenšujícím se tlakem vzduchu. Bez podrobného vysvětlování můžeme říci, že propan je ideální do velmi chladného počasí a naopak butan pro vyšší teploty.

Je-li velmi chladno, doporučujeme pro lepší hoření uchovávat kartuši chvíli před použitím v teple, např. pod bundou. Není však vhodné ji jakkoliv izolovat běhěm činnosti vařiče. To naopak může být na závadu propustnosti tepla.

Něco ke spalinám a hoření

Konečnými produkty hoření jsou spaliny obsahující kysličník uhličitý, vodní páru, dusík a nespotřebovaný přebytek kyslíku. V praxi dochází vždy ke spalování s určitým přebytkem kyslíku. Při spalování kapalných topných plynů je nutné použít několikrát více vzduchu, tj. asi 25 objemů na jeden objem plynu!

Co z toho plyne?

Není dobré vařit v uzavřených prostorách (špatně větraný stan apod.) hrozí nebezpečí otravy a udušení.

Vždy dbejte na všechna rizika. Při úniku propan-butanu z nádoby neunikají páry do prostoru, ale šíří se při zemi (propan-butan je 1,5-2 x težší než vzduch).

Nebezpečí výbuchu těchto par je už možné třeba ve stanu s uzavřenou podlážkou, v lodích nebo jakýchkoliv jamách, jímkách, kde se unikající plyn může koncentrovat.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.